Výroba kompozitů

Středisko výroby kompozitů patří ve struktuře LATECOERE Czech Republic k nejmladším oddělením. Založeno bylo roku 2005 s primárním posláním produkce všech kompozitních dílů v programu výroby dveří dopravního letadla Boeing B787 Dreamliner. V současné době jsou zde díky neustálému technologickému a technickému rozvoji vyráběny také kompozitní díly do skříní elektroniky pro vojenský letoun Airbus A400M a díly trupu civilního letounu Airbus A350.

Při výrobě kompozitních dílů LCZ používá dvě odlišné technologie výroby:

AUTOKLÁVOVÁ TECHNOLOGIE

Kompozitní díly vyráběné touto cestou se skládají z reaktoplastové matrice (např. epoxidové pryskyřice) a uhlíkové výztuže (vláken). Polotovarem pro výrobu je tzv. prepreg, což je vrstva vláken nasycená pryskyřicí. Tento prepreg je nařezán na nástřihy s požadovanou orientací vláken a rozměry. Ty jsou následně vrstveny na formu a vytvrzeny za zvýšeného tlaku a teploty v autoklávu. Takto získaný díl se vhodnou technologií obrábí do finálního obrysu a vrtají otvory. Poslední operací je finální povrchová úprava a případně montáž menších dílů.

TERMOFORMING

Tato technologie výroby kompozitních dílů spočívá v tváření vyztužených termoplastů pomocí termolisu. Polotovarem pro tuto technologii je rovná monolitická deska z vrstev uhlíkové výztuže s termoplastovou matricí. Z desky se vyřízne polotovar požadovaného rozměru a tvaru pomocí vodního paprsku. Ten se umístí do termolisu, kde proběhne jeho ohřev až do plastického stavu matrice a a následně pak formování sevřením ve formě. Po vyjmutí a vychladnutí dílu je tento dokončen obráběním a povrchovou úpravou podobně jako u autoklávové technologie.