Povrchové úpravy

Povrchové úpravy jsou závěrečnou fází výroby dílů. Pro naše zákazníky je rozhodujícím faktorem maximální ochrana proti korozi. Na dílech však probíhá i důkladná vizuální kontrola, která je nedílnou součástí konečné kontroly všech vyráběných dílů i sestav. V LATECOERE Czech Republic (LCZ) jsou povrchově upravovány díly z těchto materiálů:

SLITINY HLINÍKU

Anodická oxidace v kyselině sírové byla dříve nejrozšířenější povrchovou úpravou hliníkových slitin. Její používání v leteckém průmyslu (i v LCZ) je dnes spíše na ústupu.

Anodická oxidace v kyselině chromové, tzv. chromelox je v leteckém průmyslu stále nejrozšířenější a nejžádanější povrchovou úpravou hliníkových slitin. V současnosti k této předúpravě existuje již několik alternativ.

Anodická oxidace v kyselině fosforečné patří mezi novější bezchromové procesy pro úpravu hliníkových materiálů. V LCZ je používána jako předúprava před lakováním.

Anodická oxidace v kyselině sírové a vinné je bezchromový proces sloužící jako ekologická alternativa chromeloxu, v LCZ pro program Airbus.

Anodická oxidace v kyselině sírové a borité je bezchromový proces sloužící jako ekologická alternativa chromeloxu, v LCZ pro program Boeing.

Chromátování je proces, kdy na hliníkových slitinách vzniká chemickými reakcemi konverzní povlak. V LCZ se chromátu je jak ponorem ve vanách, tak i ručním nanášením chromátu. Po procesu je vhodné díly dále lakovat.


OCELE A SLITINY MĚDI

Pasivace korozivzdorných ocelí v kyselině dusičné je proces, při kterém se zvyšuje odolnost speciálních ocelí proti korozi.

Kadmiování ocelí a slitin mědi se používá již jen v několika málo oborech, včetně leteckého průmyslu. Pro zvýšení korozní odolnosti jsou povlaky kadmia následně pasivovány.

Pokovování ocelí a slitin mědi povlakem zinek-nikl je nový proces, postupně nahrazující kadmiování. Společnost LCZ používá tento proces v letecké výrobě jako jediná v ČR. V současné době LCZ v této věci spolupracuje především se společností Boeing, avšak i společnosti Airbus a Embraer zvažují nahradit proces kadmiování právě povlakem Zn-Ni.


SLITINY TITANU

Anodická oxidace v kyselině sírové je proces, při kterém titanový díl díky vrstvičce oxidu titaničitého změní svou barvu z typicky šedivé na modrou (ve dveřích letadla je pak na první pohled zřejmé, které díly jsou vyrobeny z titanu).

Sol-gel je druhem konverzního povlaku. V LCZ se nejprve tryskáním odstraní veškerá nehomogenita povrchu a následně se aplikací sol-gelu docílí povrchu dílů s dobrou adhezí pro následné lakování.


LAKOVÁNÍ

Lakováním se v LCZ rozumí proces nanášení rozpouštědlových i vodou ředitelných nátěrových hmot na bázi zejména epoxidových a polyuretanových pryskyřic. Na připravené povrchy jsou nanášeny reaktivní základní barvy - wash primery, základní barvy a vrchní emaily.

Veškeré lakování se striktně řídí zákaznickými předpisy, včetně měření viskozit barev a teploty a vlhkosti prostředí při nanášení nátěrových systémů. Důležité je rovněž zaznamenávání doby odtěkání rozpouštědel a udržování konstantního prostředí při sušení barev.

Součástí lakovacích procesů jsou i další procesy, jako např. nanášení adhezívní epoxidové jednosložkové základní barvy (po anodické oxidaci v kyselině fosforečné), nanášení kluzných laků a naopak i protiskluzových nátěrů (tzv. antislip).