Montáž

Montážní procesy jsou závěrečnou fází výroby v LATECOERE Czech Republic s.r.o. (LCZ). Díly k montážím LCZ vyrábí z části sama a z části nakupuje jak od dodavatelského řetězce mateřské společnosti, tak od vlastních kooperantů v ČR. Vyrobené sestavy se expedují buď do mateřské společnosti, nebo přímo ke koncovému zákazníkovi, což klade vysoké nároky jak na funkčnost, tak na vysokou vzhledovou kvalitu sestav.

MONTÁŽ DVEŘÍ DOPRAVNÍCH LETADEL A SKŘÍNÍ PALUBNÍ ELEKTRONIKY

PŘI MONTÁŽI MECHANISMŮ DVEŘÍ JSOU UŽÍVÁNY TYTO TECHNOLOGIE