Certifikace

Politika kvality

 1. Rozeznávat a analyzovat současné i budoucí potřeby zákazníků a především realizovat opatření k uspokojování těchto potřeb.
 2. V souladu s postupným zvyšováním kompetencí a upevňováním postavení v rámci skupiny LATECOERE zajistit trvale udržitelný rozvoj společnosti v souladu s ekonomickými zájmy, politikou a cíli celé skupiny. Usilovat o ziskovost hospodaření a finanční stabilitu společnosti.
 3. Trvale zlepšovat a stabilizovat podmínky pro realizaci produktu na základě vlastních analýz rizik nebo podnětů zákazníků. Dodržovat schválené postupy pro realizaci produktu splňujícího beze zbytku požadavky zákazníků.
 4. Aktivně řídit včasnost a vysokou kvalitativní úroveň dodávek v souladu s požadavky zákazníků. Neprodleně reagovat na podněty zákazníků a na základě těchto podnětů přijímat účinná opatření s cílem trvalého zlepšování výkonnosti společnosti.
 5. Zvyšovat úroveň procesního řízení a aktivně vyhledávat slabá místa s cílem zlepšování procesního řízení, zvýšení produktivity práce a zlepšování kvality dodávaných produktů. Aktivně využívat osvědčené nástroje pro zeštíhlování činností – „Lean Management“ – s cílem dosáhnout maximální účinnosti každého firemního procesu.
 6. Rozvíjet aplikace moderních progresivních technologií a technického vybavení.
 7. Aktivně řídit prevenci s cílem zvyšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
 8. Aktivně pracovat s názory všech zainteresovaných stran, vzájemně spolupracovat při řešení problémů.
 9. Zapojovat všechny zaměstnance do procesů zlepšování a řešení problémů a využívat reálných podnětů i příležitostí pro neustálé zlepšování s cílem eliminace kroků bez přidané hodnoty. Vytvářet podmínky pro klidnou a systematickou práci dle základního hesla ”Dělat věci dobře a úplně hned napoprvé.
 10. Vytvářet podmínky pro odborný, osobnostní i kariérní růst zaměstnanců a podporovat jejich motivaci a loajalitu. Zaměřovat své úsilí  na výchovu budoucí generace odborně připravených zaměstnanců. Systematickou prací měnit interní procesy a nástroje řízení lidských zdrojů a tím podporovat pozici společnosti jako  „Zaměstnavatele první volby“ v našem oboru.
 11. Na základě průběžných analýz a následných opatření trvale zlepšovat a rozvíjet systém managementu kvality a tím zvyšovat jeho účinnost sloužící k zabezpečení pevného postavení na trhu v oblasti dodavatelů letecké techniky. Naším cílem je, být v rámci skupiny LATECOERE respektovaným subjektem a dodavatelem uspokojujícím zákazníky vysokou úrovní kvality, včasným a ekonomicky atraktivním plněním požadovaných dodávek.