Vzdělávání a rozvoj

Společnost LATECOERE Czech Republic, jako významný dodavatel největším výrobcům letadel, klade zásadní důraz na vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvalifikací svých zaměstnanců. Nezaměřuje se pouze na technická a odborná témata, ale podporuje i jazykové a manažerské vzdělávání. Všem zaměstnancům nabízí také možnost účasti na akcích podporující finanční gramotnost, zdravý životní styl i osvětové akce v boji proti civilizačním chorobám. Společnost podporuje také interní vzdělávání a mentoring. Jejich sdílení je jednou z klíčových rozvojových forem.

Kariérní růst

V LATECOERE Czech Republic má každý zaměstnanec možnost kariérního růstu. Kariérní růst každého z nás však závisí na našem výkonu, motivaci, ochotě rozvíjet se a aktivně se podílet na vlastních i mezinárodních projektech.

Vnitrofiremní burza práce, ve které jsou uveřejněna všechna volná pracovní místa, tak umožňuje každému vyjádřit svůj zájem a zúčastnit se výběrového řízení. Díky tomuto systému jsou ve vedoucích pozicích zaměstnanci, kteří svou pracovní kariéru spojili se společností LATECOERE Czech Republic.